XStamp_Chor_Logo

                                                            PhotoFunia-6ed639

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

logo_smalll

 

kalaneaSmall2

Μιλήστε μαζί μας με Skype

My status

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας

xort

Επίδοση ελέγχων Α τετραμήνου

Print PDF

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τη φοίτηση/απουσίες των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β' 120) Υπουργική Απόφαση. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επισημαίνεται ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι δεκαπέντε (15) πλήρες και γ )δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ.2 και 3 (αρθ. 28). Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας. Ομοίως, το σχολείο θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφώνημα, μήνυμα σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κινητό τηλέφωνο κηδεμόνων, επιστολή) τους κηδεμόνες για τυχόν απουσία του μαθητη/τριας, για να πληροφορείται τους λόγους απουσίας (αρθ. 29). Για να επιτευχθεί η παραπάνω αμφίδρομη ενημέρωση, παρακαλείσθε να προσκομίσετε στο σχολείο πλήρως συμπληρωμένη με ορθά στοιχεία την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση την Δευτέρα 12 Φεβρουάριου 2018 (Ιδιαίτερη προσοχή να επιδειχθεί στη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, σταθερού τηλεφώνου καθώς και του email). Η ημέρα αυτή έχει οριστεί ως η ημέρα επίδοσης ελέγχων προόδου των μαθητών/τριών για το Α' τετράμηνο του σχολικού έτους 2017-2018 και μπορείτε να παραλάβετε τον έλεγχο προόδου του παιδιού σας από 12:30 έως 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.Οι έλεγχοι δεν θα δίνονται πριν από τις 12.30 για να αποφευχθεί αναστάτωση στην λειτουργία του Σχολείου (αν κάποιος κηδεμόνας δεν μπορεί να παραλάβει τον έλεγχο την Δευτέρα, μπορεί να τον παραλάβει από το γραφείο του Διευθυντή την επόμενη ημέρα 08.30-13.15)

2. Παρακαλούμε κατά την παραλαβή του ελέγχου να παραδίδετε στον υπεύθυνο του τμήματος την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο /Η………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………

κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας..……………………………………………….……………………………………του τμ…………….

Δηλώνω υπεύθυνα ότι 1.Εχω ενημερωθεί για την με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β' 120) Υπουργική Απόφαση 2. Έχω την επιμέλεια του/της ανωτέρω μαθητή/τριας 3. Τα κατωτέρω στοιχεία είναι ακριβή

Διεύθυνση

ΤΚ:

Τηλέφωνο σταθερό

Κινητό τηλέφωνο

Διευθυνση

Ηλεκρ.ταχυδρ

email

Υπογραφή

 

To 3o Γυμνάσιο Χορτιάτη στην ΕΤ3!

Print PDF

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στις 6.00μμ

η ΕΤ3 θα παρουσιάσει το Σχολείο μας!

Η Ιστορία του Σχολείου μας (από το 1904!) ζωντανεύει ξανά μέσα από το

αφιέρωμα της ΕΤ3.

Μην την χάσετε!

Δείτε επίσης!

Θεατρική ομαδα G - 3ο Γυμνασιο Χορτιατη

Ενισχυτική διδασκαλία!

Print PDF

Αγαπητοί γονείς,

αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχουν τα παιδιά σας σε κάποιο μάθημα ή μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

που διοργανώνει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, παρακαλώ να συμπληρώστε την σχετική φόρμα

την οποία θα παραλάβετε και θα επιστρέψετε  στον διευθυντή του σχολείου. Ανάλογα με τον αριθμό

των συμμετοχών θα αποφασιστεί αν δημιουργηθούν τα αντίστοιχα τμήματα. Τα τμήματα θα λειτουργούν

αμέσως μετά το τέλος του ωραρίου του Σχολείου.

ο Σύλλογος Γονέων & κηδεμόνων

του 3ου Γυμνασίου Χορτιάτη

Ευχαριστίες!

Print PDF

Το Σχολείο μας ευχαριστεί θερμά

1.Την τράπεζα Πειραιώς για την δωρεά 2 υπολογιστών γραφείου στο Σχολείο μας

2. τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, κ. Μιχάλη Γεράνη για την δωρεά ενός σύγχρονου φορητού Η/Υ

(laptop) και ενός Βιντεοπροβολέα!

Το σχολείο μας έτσι καθίσταται πλήρως ψηφιακό, καθώς διαθέτει σε όλες

τις αίθουσές του Φορητούς  Η/Υ και βιντεοπροβολείς!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ !

Print PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

Επιθυμώντας τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας σας με το σχολείο μας θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου μας καθημερινά ένα διάλειμμα 15 λεπτών από 10.45 έως 11.00. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος οι περισσότεροι καθηγητές θα βρίσκονται στο σχολείο. Ειδικά όμως ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ (για κάποιες ειδικότητες και Πέμπτη) θα παρευρίσκονται οι περισσότεροι καθηγητές στο σχολείο από τις 10.30πμ έως 11.15πμ, ώστε να έχετε μια σφαιρική ενημέρωση για την επίδοση των παιδιών σας. Την ημέρα αυτή καλό θα ήταν να κάνετε και τη χρήση της γονικής σας αδείας.

 

Read more...