Σχολική Λίστα

Print

 

Για το σχολικό Έτος 2015 – 2016 θα πρέπει τα παιδιά να προμηθευτούν τα παρακάτω:

Α΄Τάξη : 7 Τετράδια 50 Φύλλων, 1 Τετράδιο με περιθώριο για την Έκθεση, 1 Τετράδιο με πεντάγραμμο για τη Μουσική, 1 πρόχειρο με πολλά θέματα, 1 Ντοσιέ για φωτοτυπίες.

Β΄Τάξη : 7 Τετράδια 50 Φύλλων, 1 Τετράδιο με περιθώριο για την Έκθεση, 1 πρόχειρο με πολλά θέματα.

Γ΄Τάξη : 7 Τετράδια 50 Φύλλων, 1 Τετράδιο με περιθώριο για την Έκθεση, 1 Τετράδιο 20 φύλλων, 1 πρόχειρο με πολλά θέματα.

 

Καλή σχολική χρονιά!