ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Print

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Χορτιάτη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγίου Γεωργίου 4, Πανόραμα,

την 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικό θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής

(Αγ. Γεωργίου 4, Πανόραμα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ από την Παρασκευή 15η Νοεμβρίου

2019 έως και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019. Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την 13η Δεκεμβρίου

και ώρα 14:00μμ δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τηλ. 2310331311,

απ' όπου μπορούν να παραλάβουν και την προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.