XStamp_Chor_Logo

                                                            PhotoFunia-6ed639

Μιλήστε μαζί μας με Skype

My status

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Σχολείου 2021/2022

Print PDF


Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

του Γυμνασίου Χορτιάτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


 

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και με συσσωρευμένη την εμπειρία των προηγούμενων ετών, προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και οι μαθητές.
Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός προκύπτει από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Έτσι, οι κανόνες αυτοί έχουν ως σκοπό να περιγράψουν τις υποχρεώσεις των μαθητών, αλλά και να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους, τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του σχολείου.

 Ο σύλλογος των διδασκόντων έλαβε υπόψη του, κατά το δυνατόν, τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ζωής, και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ψυχολογία και την ανάπτυξη της της προσωπικότητας των εφήβων μαθητών. Οι επιδιώξεις και οι προσπάθειες μας είναι διαρκείς, προκειμένου να διατηρήσουμε και να προαγάγουμε ένα άρτιο και υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι σεβαστός από όλους και να εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις.

Α΄. ΓΕΝΙΚΑ

- Η αρμονική συνύπαρξη, εκτός από την αμοιβαία ευγένεια και τον σεβασμό, προϋποθέτει και την τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, ώστε να υλοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό έργο και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.

- Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση, χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή είναι απαραίτητη, αφού αυτοί έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους.

-Η ευπρεπής συμπεριφορά μέσα και έξω από το σχολείο, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η γενναιοψυχία και η διάθεση για κοινωνική προσφορά είναι ιδιότητες πολιτισμένων ανθρώπων. Κάθε λέξη ή πράξη που υποβιβάζει το άτομο ή θίγει οποιονδήποτε δεν αρμόζει: α) σε γονείς που επιδιώκουν τη μόρφωση και την ευτυχή εξέλιξη της πορείας των παιδιών τους, β) σε νέους που φιλοδοξούν να γίνουν συνετοί, ακέραιοι και ολοκληρωμένοι πολίτες και γ) σε εκπαιδευτικούς που οραματίζονται να εφοδιάσουν τους μαθητές τους με τα εφόδια εκείνα που θα τους καταστήσουν υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι θα ενδιαφέρονται και θα εργάζονται για τη βελτίωση της κοινωνίας και της χώρας.

- Η εγγραφή και η φοίτηση μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του Γονέα ή Κηδεμόνα όλων των όρων του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, αντίγραφο του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Β΄. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

1. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ

- Για κάθε μαθητή που απουσιάζει από το μάθημα, καταγράφεται απουσία στο απουσιολόγιο της τάξης και καταχωρίζεται στο myschool. Οι απουσίες καταχωρούνται για κάθε ώρα ξεχωριστά.

- Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογημένες απουσίες.

- Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται ο κηδεμόνας του.

- Κάθε μήνα (ή και νωρίτερα σε περίπτωση μεγάλου αριθμού απουσιών) το σχολείο ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) για το σύνολο των απουσιών του μαθητή.

- Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες απαγορεύονται. Αν οι απουσίες πραγματοποιούνται σε ώρα που το τμήμα γράφει διαγώνισμα, ο μαθητής υποχρεούται να γράψει το διαγώνισμα σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο καθηγητής.

- Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, ή εκδηλώσεις σχολείου, χρεώνονται για όλο το ωράριο της ημέρας, εκτός αν υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα με την οποία δε θα επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού του στη δράση.

- Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της λειτουργίας του. Η έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια ελέγχεται πειθαρχικά. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πρέπει να αποχωρήσει για λόγους υγείας, αυτό γίνεται μόνο με την άδεια της Δ/ντριας και ύστερα από συνεννόηση με τον γονέα ή κηδεμόνα.

- Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα, δεν απαλλάσσεται από την μελέτη, την προπαρασκευή και την εξέταση στο μάθημα αυτό.

- Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση και κατά την κρίση του διδάσκοντα δε γίνεται δεκτός, παίρνει απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο της Διευθύντριας.

- Το σχολείο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις του νόμου που αφορούν τη φοίτηση και τις απουσίες των μαθητών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα προαναφερθέντα από γονείς και μαθητές.

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν αμέσως μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις.

Μαθητής που προσέρχεται μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη δε γίνεται δεκτός στο μάθημα και χρεώνεται με απουσία.

Για την είσοδο του μαθητή στο σχολείο μετά την 1η ώρα είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί συνεννόηση του γονέα ή κηδεμόνα με την Διευθύντρια ή τον Υποδιευθυντή και μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται.

Πρωινή συγκέντρωση

Οι μαθητές υποχρεούνται να είναι παρόντες στην πρωινή παράταξη και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών, εκτός από περιπτώσεις που έχει δοθεί άδεια από τη Διευθύντρια για λόγους υγείας. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στην προσευχή και οι ετερόδοξοι, οι αλλόθρησκοι ή οι άνευ θρησκευτικών πεποιθήσεων μαθητές, οι οποίοι σέβονται τις εκδηλώσεις λατρείας των συμμαθητών τους. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους σέβονται τις θρησκευτικές είτε τις περί θρησκεύματος πεποιθήσεις των μη χριστιανών συμμαθητών τους.

Η Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό παρευρίσκονται στην προσευχή. Είναι η στιγμή κατά την οποία όλο το σχολείο βρίσκεται συγκεντρωμένο και συχνά γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τη Διευθύντρια.


Απουσίες - Απαλλαγές από το μάθημα της Γυμναστικής και των Θρησκευτικών

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής, φορώντας την αθλητική τους περιβολή.

Οι μαθητές που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς φόρμες και αθλητικά υποδήματα παίρνουν απουσία, σύμφωνα με τον νόμο.

Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται μόνον από τον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής και μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών πραγματοποιείται μόνον μετά από αίτηση του κηδεμόνα.

Ωριαίες αποβολές

Μαθητής, ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με απουσία, η οποία καταχωρείται στα οικεία βιβλία ποινών και στο myschool.

Επίσης, με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθητές που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος, και δεν πείθονται να διακόψουν την δραστηριότητα κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντος.

Με ωριαία αποβολή, κατά την κρίση του διδάσκοντος, τιμωρούνται και οι μαθητές που κατά τη διάρκεια του μαθήματος ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων άλλων ωρών του ωρολογίου προγράμματος.

Οι μαθητές, οι οποίοι τιμωρούνται με ωριαία αποβολή, μεταβαίνουν στο γραφείο της Διευθύντριας.

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

Οι κανόνες που επιβάλλεται να τηρούνται, για να επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία του σχολείου και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής, είναι οι εξής:

Ομαδικά παιχνίδια

Οι μαθητές μπορούν να παίζουν ομαδικά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου (καλαθόσφαιρα, βόλεϊ κτλ.) στη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, παρουσία του καθηγητή τους. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν επιτρέπονται να παίζουν ομαδικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των μαθητών.

Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να ταιριάζει με την ιδιότητα του μαθητή και να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια. Με την επισήμανση της αναγκαιότητας της αξιοπρεπούς εμφάνισης, το σχολείο σε καμιά περίπτωση δεν προτίθεται να επιβάλει στους μαθητές πρότυπα αμφίεσης γενικότερα. Η εμφάνιση όλων όσων συμμετέχουν στη σχολική ζωή υπαγορεύεται από τη συνείδηση του σεβασμού του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Καλό είναι να αποφεύγονται τα ενδύματα με λογότυπα ποδοσφαιρικών ομάδων, διότι δημιουργούν φανατισμό και εντάσεις.

Κάπνισμα

Απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα και το άτμισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. Η απαγόρευση ισχύει για όλους, δηλαδή μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς-κηδεμόνες και επισκέπτες.

Επίσης, το κάπνισμα και το άτμισμα απαγορεύονται σε οποιαδήποτε ημερήσια ή πολυήμερη εκδρομή και σε κάθε δραστηριότητα της σχολικής ζωής που μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του σχολικού χώρου.(π.χ. συμμετοχή μαθητών σε μαθητικά συνέδρια, ρητορικούς αγώνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κ.ά.)

Κινητά τηλέφωνα - ηλεκτρονικές συσκευές

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, στους χώρους του σχολείου. (Η ενέργεια αυτή ελέγχεται πειθαρχικά με ημερήσια απαλλαγή)

Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει ο μαθητής να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, αυτό θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και να μην το εμφανίζει. Μπορεί επίσης να το παραδίδει στη Διευθύντρια για φύλαξη.

Μαθητής, που αποδεικνύεται ότι φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά συσκευών, οργάνων και αντικειμένων του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και ο κηδεμόνας του πληρώνει για την αποκατάσταση της φθοράς.

Προσοχή! Με νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2019 οι γονείς–κηδεμόνες των μαθητών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους λογαριασμούς των παιδιών τους και για οποιαδήποτε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram κλπ)

Επιπλέον , οι μαθητές οφείλουν :

- Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση, καθώς και το δικαίωμα και την υποχρέωση των καθηγητών να διδάξουν.

- Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων.

-Να σέβονται, να φροντίζουν και να προσέχουν τα σχολικά βιβλία που η Πολιτεία τους διανέμει δωρεάν, να μην τα σχίζουν ή να τα καταστρέφουν με οποιονδήποτε τρόπο, και ομοίως να εκτιμούν το επιπρόσθετο έντυπο υλικό που συχνά οι διδάσκοντες τους μοιράζουν για τις ανάγκες του μαθήματος.

-Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά.

-Να σέβονται τους συμμαθητές τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του σχολείου. Μαθητής που προκαλεί φθορές ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε βαρύνει τον ίδιο.

-Να μη χρησιμοποιούν το όνομα ή τον λογότυπο του σχολείου.

- Να πειθαρχούν κατά την διάρκεια των ολιγόλεπτων δοκιμασιών ή των διαγωνισμάτων στις υποδείξεις των καθηγητών τους. Οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού και με πειθαρχικό έλεγχο.

-Να σέβονται τις υποδείξεις των καθηγητών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου.

- Να αποφεύγουν συμπεριφορές που υποβαθμίζουν το κύρος των μαθητικών συνελεύσεων και να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών.

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεμένη με την ύπαρξη και διατήρηση ενός ασφαλούς, ευχάριστου και φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν:

-Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου και του ελληνικού λαού.

- Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων.

-Να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους.

-Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων.

Κάθε φθορά αναφέρεται στη Διεύθυνση του σχολείου και ο μαθητής που την προκάλεσε ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.

5. ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι σχολικές εκδρομές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών που ως στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία, αλλά και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας εκδρομής, θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ μαθητών και συνοδών καθηγητών.

Έτσι οι μαθητές θα πρέπει:

- Να φέρουν υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί και η οποία θα φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου .

- Να πειθαρχούν στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών κατά τη διάρκειά της, στους χώρους επισκέψεων, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στα ξενοδοχεία.

-Να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ είτε στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους διασκέδασης.

-Να είναι συνεπείς στις συναντήσεις της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.

-Να είναι προσεκτικοί με τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών τους.

-Να γνωρίζουν ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ αρχής δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα ,σε περίπτωση που οι ίδιοι ακυρώσουν τη συμμετοχή τους.

-Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το σχολείο.

Το σχολείο ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα πειθαρχικά τους μαθητές που δημιουργούν προβλήματα και, ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος, τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.

6. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές έρχονται το πρωί και αποχωρούν το μεσημέρι, μετά το πέρας των μαθημάτων τους. Η είσοδος και έξοδος των μαθητών γίνεται μόνο από την κεντρική αυλόπορτα του σχολείου για λόγους που αφορούν την ασφάλειά τους.

7. ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ

Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο με υπόδειξη του καθηγητή, ενώ στη συνέχεια του το παραδίδει για να το υπογράψει.

Όταν κάποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απουσίας από το μάθημα, ο απουσιολόγος σημειώνει την απουσία και γράφει την αιτιολογία στη στήλη των παρατηρήσεων.

Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο, υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος. Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά.

8. ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Το κυλικείο χρησιμοποιείται από τους μαθητές μόνο κατά τα διαλείμματα, ενώ απαγορεύεται να βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο σε ώρα μαθήματος.

Οι μαθητές μπορούν να φέρουν εδώδιμα από το σπίτι τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από το σχολείο για την αγορά από καταστήματα εστίασης (π.χ. μπουγάτσα ή σάντουιτς από τη γειτονιά).

9. ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις είναι προαιρετική. Όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων μαθητών είναι μεγάλος, η επιλογή γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

10. ΠΟΙΝΕΣ

Οι ποινές που επιβάλλονται από το σχολείο έχουν ως μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Η μορφή της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπόψη και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του μαθητή στο σχολείο και στη σχολική ζωή. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση, Β. Επίπληξη Γ. Ωριαία απομάκρυνση, Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι δύο (2) ημέρες, Ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Oι ποινές καταχωρίζονται στα παιδαγωγικά μέτρα του myschool . Τρεις ωριαίες αποβολές από τον ίδιο καθηγητή ή πέντε από διαφορετικούς καθηγητές εις βάρος του ίδιου μαθητή έχουν ως επίπτωση την αποβολή μίας (1) ημέρας από το σχολείο μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (e-mail).

Τέλος, σε μαθητές που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα, ο Σύλλογος των Διδασκόντων με αιτιολογημένη απόφασή του, τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το σχολείο.

Γ΄. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:

-Να διαθέτουν την αξιοπρέπεια και το κύρος που απαιτούνται για την επιτέλεση του λειτουργήματός τους, αναπτύσσοντας παράλληλα στάσεις και συμπεριφορές που να διαμορφώνουν ένα ήρεμο, ευχάριστο και συνεργατικό κλίμα μέσα στο σχολείο.

- Να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων, τόσο των συναδέλφων τους, όσο και των μαθητών τους.

- Να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα τους, τη μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν, καθώς δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς, ιδίως σε μαθητές μικρότερων ηλικιών.

- Να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή θερμή συνεργασία και δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη για τον μαθητή, αλλά και σταθερότητα και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στον σχολικό χώρο. Οι τυχόν εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, χωρίς να καταφεύγουν συχνά στη Διευθύντρια του σχολείου για προβλήματα που θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

-Να τηρούν εχεμύθεια προς τρίτους για τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με προσωπικά δεδομένα, σχολικές επιδόσεις, συμπεριφορά, θέματα διαγωγής, βαθμολογίες, εξετάσεις κτλ.

-Να ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου, καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν. Παράλληλα, να ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

-Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλαμβάνουν ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν είναι σωστό ούτε επιτρέπεται να υποστηρίζεται προς τους μαθητές η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.

- Οι εκπαιδευτικοί απαραίτητο είναι να έχουν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών τους, όταν αυτό υπαγορεύει την καλύτερη φροντίδα και στοργή για την πρόοδό τους, καθώς και για θέματα υγείας τους, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την ευθύνη και τον προβληματισμό τους.

Ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τάξης

Η ενεργοποίηση του συμβουλίου τάξης είναι διαρκής, για την καλύτερη παρακολούθηση και αναφορά των προβλημάτων της κάθε τάξης, ώστε να γίνεται σχετική εισήγηση στον Σύλλογο εφόσον χρειασθεί. Αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στην τάξη και τον Υποδιευθυντή του σχολείου, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία της τάξης ή τμήματος της τάξης και, εφόσον το συγκαλέσει η Διευθύντρια ή ο Υποδιευθυντής, ή το ζητήσουν με έγγραφό τους τρεις τουλάχιστον καθηγητές. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να μετέχει και η Διευθύντρια, οπότε και προεδρεύει, όπως επίσης μπορεί να παρευρίσκεται και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος. Ο ρόλος του συμβουλίου της τάξης είναι εισηγητικός προς τον σύλλογο των καθηγητών, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη της λήψης των αποφάσεων. Για τον λόγο αυτόν θα υπάρχει πρακτικό για το συμβούλιο της κάθε τάξης, όπου θα γράφονται οι εισηγήσεις, ώστε να μεταφέρονται αυτούσιες στον σύλλογο, όταν χρειασθεί.

Δ΄. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Για την επιτυχία του κοινού σκοπού, δηλαδή της αγωγής και της μόρφωσης των νέων ανθρώπων απαραίτητη κρίνεται, όπως προαναφέρθηκε, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας είναι:

- Η γνώση και η τήρηση του κανονισμού. Η μελέτη του παρόντος κανονισμού από τους γονείς, η εξήγηση και ανάπτυξη των διατάξεών του στα παιδιά τους, καθώς και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής του βοηθά το έργο όλων.

- Η επικοινωνία με το Σχολείο.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο:

-στο τέλος κάθε τετραμήνου για τον έλεγχο προόδου και διαγωγής.

-όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση του σχολείου.

- εφόσον ζητηθεί από την Διεύθυνση του σχολείου, όταν ο μαθητής/ρια τιμωρηθεί με αποβολή

-στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.

Η εγγραφή και η φοίτηση στο σχολείο προϋποθέτει την από μέρους του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

Ειδικότερα:

Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, πρώτος ενημερώνεται ο Γονέας-Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα συνεργαστεί με το σχολείο.

Για την συμμετοχή του μαθητή σε εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του Κηδεμόνα.

Ο γονέας - κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τη φοίτηση του παιδιού του στο σχολείο, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορούν να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη δημιουργική συνεργασία μαζί του. Παρότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διοίκησης του σχολείου, θέματα όπως αυτό της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και γενικότερα του θετικού κλίματος στον σχολικό χώρο, επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας κι εκφράζει την φυσιογνωμία του Ιστορικού Γυμνασίου Χορτιάτη.


6 Οκτωβρίου 2021

Η Διευθύντρια

 

 

 

 

 

 

 

Βερυκούκη Ασπασία

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Πηγές

· Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)

· Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)

· Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

· Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)

Εγκρίνεται

Ο/ΗΣυντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού Έργου (οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου)

…………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………….

Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης.

…………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………….