Αθλητικές Διακρίσεις!

Print

 

 

Στους πρόσφατους αγώνες στίβου διακρίθηκαν οι μαθητές μας Καλαιτζόγλου

 

Ιωσήφ (Χρυσό μετάλλιο στο άλμα σε μήκος) και Σερκίδου Γλυκερία (αργυρό

 

μετάλλιο στο άλμα σε ύψος).Συγχαρητήρια στα παιδιά μας!